Ing. Hana Kalábová
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: hana.vrbova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224358490

Místnost: B310a

Konzultační hodiny:

Po: 12 - 16 hod