Ing. Petr Volf
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: petr.volf@fbmi.cvut.cz

Telefon: 731704510, 224 359 714

Místnost: B 115

Konzultační hodiny:

Út: 16.00-18.00. Při domluvě kdykoliv.