Ing. Marie Jakl Krečmarová
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: marie.vlckova@fbmi.cvut.cz