Tereza Trousilová, DiS.
sekretariát děkana

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Děkanát

Email: trousilova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 419

Místnost: B 614