Ing. Hana Schaabová
Asistent

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: hana.schaabova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224357996

Místnost: KL:B-112

Konzultační hodiny:

Ve zkouškovém období pouze po předchozí emailové dohodě.