prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
Proděkan pro zahraniční styky a PR

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: roubik@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 498

Místnost: B 105

Konzultační hodiny:

Pondělí 10.00—12.00 hodin v místnosti 105.

Další informace jsou na www.unemocneplice.cz či na www.ventilation.cz.