prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. MBA
Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: rosina@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 739

Místnost: B611