Josef Řimsa
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Děkanát

Email: rimsa@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 357 990

Místnost: B3