doc. Ing. František Podzimek, CSc.
';
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: frantisek.podzimek@fbmi.cvut.cz

Telefon: 602112307

Místnost: K 308

Konzultační hodiny:

lichý čtvrtek

14 - 16 hod

sudý čtvrtek

10 - 12 hod