Ing. Jiří Petráček
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: petracek@fbmi.cvut.cz

Telefon: 602 28 89 30

Místnost: ?????

Konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 - 15:00 hod. po dohodě