Soňa Stehlíková, DiS.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Děkanát

Email: stehlikova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 359 707

Místnost: B609