Ing. Martina Caithamlová
zástupce garanta oboru SIPZ

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra biomedicínské techniky

Email: martina.caithamlova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224359709

Místnost: B-414

Konzultační hodiny:

 Pondělí 12.00 - 13.00