prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: brunova@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 358 496

Místnost: B312

Konzultační hodiny:

každou středu od 8 hodin, prosím dříve si ověřit e mailem brunova.blanka@post.cz