Mgr. Pavel Böhm
Zástupce garanta oboru zdravotnický záchranář, asistent

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Email: pavel.bohm@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224 357 946

Místnost: KL-K:204

Konzultační hodiny:

pondělí 9:00-10:00 (pouze liché týdny), úterý 16:00-17:00 (lichý i sudý týden) nebo dle předchozí dohody; ve zkouškovém období dle předchozí dohody e-mailem nebo telefonicky.