RNDr. Veronika Benson, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105
272 01
Kladno 2
Katedra přírodovědných oborů

Email: veronika.benson@fbmi.cvut.cz

Telefon: 224355078

Místnost: B 111