Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

Cenu Františka Egermayera získala studentka FBMI

8. 11. 2016 byla udělena studentce Bc. Zdence Karasové Cena Františka Egermayera v kategorii „Diplomová práce“. Stala se tak první studentkou ČVUT, která tuto cenu získala. Cena Františka Egermayera je udělována od roku 2005 za nejlepší studentské práce v oblasti kvality a systémů jejího řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti péče o kvalitu života našich občanů včetně ochrany jejich zájmů.  
FBMI ČVUT aktualita

FBMI se stala členem Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR

Dnem 8. listopadu 2016 se stala Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze členem Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice. Toto členství ji umožní aktivní účast v činnosti této Asociace, blíže se seznámit s poznatky ostatních fakult v České republice, na kterých jsou rovněž akreditovány studijní programy zaměřené na zdravotnickou problematiku a zároveň se podílet na změnách, vyplývající z novely zákona o vysokých školách (zákon č. 137/2016 Sb.).
FBMI ČVUT aktualita

Čestné uznání ministra zdravotnictví pro projekt FBMI

Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví byl projekt Nanovlákenné nosiče s řízeným uvolňováním léčiv pro regeneraci osteochondrálních defektů jehož řešitelem byl prof. RNDr. Evžen Amler, CSc., vyhodnocen jako jeden z projektů, kterým bude uděleno Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2016. Slavnostní předání ocenění proběhne dne 15. 12. 2016 v prostorách Lobkowiczkého paláce v areálu Pražského hradu.
FBMI ČVUT aktualita

! Stanovisko kolegia děkana FBMI

Kolegium děkana FBMI se zabývalo napjatou situací na ČVUT a zaujalo k ní své stanovisko. Stanovisko kolegia dekana.pdf
FBMI ČVUT aktualita

Student FBMI oceněn ministrem obrany za pomoc při nehodě

Ministr obrany České republiky Martin Stropnický udělil v Národním památníku na pražském Vítkově vyznamenání vojákům u příležitosti výročí vzniku Československé republiky. Mezi 34 oceněnými byl i Jiří Burda, rotmistr 141. zásobovacího praporu z Pardubic, který je současně studentem magisterského studijního oboru Civilní nouzové plánování. ...
FBMI ČVUT aktualita

! Děkan FBMI vyhlašuje výběrové řízení na akademické pracovníky

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst: 1.    odborného asistenta nebo asistenta na katedru zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva se zaměřením na výuku a výzkum v oborech: •    krizového řízení a ochrany obyvatelstva, •    preklinických a teoretických medicínských oborů, inzerat FBMI - akademici 1116.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

! Děkan FBMI vyhlašuje výběrové řízení na místa vedoucích kateder

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze  vypisuje výběrové řízení  na místa vedoucích kateder: -    biomedicínské techniky, -    zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, -    přírodovědných oborů, -    biomedicínské informatiky, -    informačních a komunikačních technologií v lékařství. Předpokládaný nástup 2. 1. 2017. inzerát vedoucí kateder 11-2016.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

! Pozvánka na tematický podvečer – Věda mění svět

Zveme širokou veřejnost na tematicky zaměřený podvečer na aktuální témata nejen fyziky ve čtvrtek 10. listopadu od 17 do 20 hod. na Fakultě biomedicínského inženýrství (nám. Sítná 3105, Kladno). Součástí večera budou přednášky odborníků z AV ČR a FBMI. Návštěvníci si budou moci prohlédnout vnitřek fakultní sanitky, nahlédnou do laboratoří fakulty – pracoviště JIP s unikátními umělými pacienty, mohou si nechat změřit zrak v laboratoři optiky nebo zjistit hladinu cukru v krvi. tyden_vedy_04.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

Děkan FBMI ČVUT byl slavnostně inaugurován v Betlémské kapli

V historických prostorách Betlémské kaple byl 19. října v 10.00 hod. slavnostně inaugurován prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., v pořadí třetí děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Za hlavní cíl ve funkci děkana prof. Dylevský považuje budování úspěšné a sebevědomé fakulty, tvořící si renomé centra biomedicínského a bezpečnostního vzdělávání, vědy a výzkumu v ČR.  
FBMI ČVUT aktualita

Studenti FBMI soutěžili na akademickém mistrovství ČR v disciplínách TFA

Dne 6. října 2016 se v Ostravě - Porubě v areálu kolejí Vysoké škole báňské – TU uskutečnil další ročník akademického mistrovství České republiky v disciplínách TFA (Toughest Firefighter Alive) aneb nejtvrdší hasič přežije je soutěž, kde se jedná o simulaci zásahové činnosti hasiče v zásahovém oděvu za použití dýchacího přístroje jako zátěže. Trať je postavena paralelně pro současný běh dvou soutěžících a je rozdělena do 4 úseků (časy ze všech čtyř úseků jsou sečteny a vyhodnoceny). ...