Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

Krátkodobé pobyty pro akademické pracovníky a zaměstnance v rámci programu LLP/ERASMUS v akademickém roce 2008/2009

V rámci programu ERASMUS jsou k dispozici následující týdenní pobyty na zahraničních univerzitách: ...
FBMI ČVUT aktualita

Soutěž o nejlepší ideový návrh znaku FBMI

Soutěž o znak FBMI
FBMI ČVUT aktualita

Setkání se studenty

V pondělí 10. prosince od 16:00 se v Malém sále uskuteční Setkání se studenty, kam jste tímto zváni. Tato akce má dvě části — formální a neformální. Na programu formální části je vystoupení děkanky s informacemi o fakultě, vyhodnocení ankety o studiu prezentované studenty a závěr je věnován dotazům studentů. Neformální část pak bude zaměřena na fakultní grilování a soutěže. Marcel Jiřina