Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

Workshop "Pokroky v biomedicínském inženýrství"

Dovolujeme si Vás pozvat na Workshop" Pokroky v biomedicínském inženýrství" za přispění všech třech Lekářských fakult, který se koná v úterý 14.října 2008 v přízemí v malém sále a předsálí malého sálu Fakulty biomedicínského inženýrství od 10 do 16 hodin. Program workshopu zde.  
FBMI ČVUT aktualita

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Dr. Christos Grivas - změna místnosti!

Pozvánka   Zveme všechny studenty i pedagogy na přednášku v pondělí 13.10.2008 od 16 hodin v místnosti č. 507, kde promluví   Dr. Christos Grivas z University of Southampton, Optoelectronic Research Centre, U.K. Význačný odborník v oblasti přípravy planárních vlnovodových struktur a jejich aplikací. grivas-abstract - 1.doc ...
FBMI ČVUT aktualita

Vyhlášení mimořádného termínu přijímacích zkoušek pro navazující Mgr stud. program „Biomedicínsk a klinická technika“

V souladu s čl. 8 odst. 9 a 11 Řádu přijímacího řízení ČVUT, vyhlašuje děkanka FBMI ČVUT mimořádný termín přijímacích zkoušek do dvouletého navazujícího magisterského studijního programu „Biomedicínská a klinická technika“ pro akademický rok 2008/2009. ...
FBMI ČVUT aktualita

Vyhlášení mimořádného termínu přijímacích zkoušek pro Bc studijní program „Biomedicínsk a klinická technika“

V souladu s čl. 8 odst. 9 a 11 Řádu přijímacího řízení ČVUT, vyhlašuje děkanka FBMI ČVUT mimořádný termín přijímacích zkoušek do tříletého bakalářského studijního programu „Biomedicínská a klinická technika“ pro akademický rok 2008/2009 na den 13. září 2008. ...
FBMI ČVUT aktualita

Uskutečněný Mezinárodní workshop — FBMI a RWTH Aachen

1. mezinárodní studentský workshop Cooperation 2008, na němž byly prezentovány výsledky studentů FBMI a studentů RWTH Aachen, se konal v pátek 16.5.2008 od 9.00 do 11.00 v malém sále a předsálí. Podrobnější informace o jeho průběhu naleznete na http://www.fbmi.cvut.cz/uskutecnene-seminare/
FBMI ČVUT aktualita

! Školení

Ahoj toto je nový text Zde si stáhněte
FBMI ČVUT aktualita

Probíhá školení

Školení v našem středisku probíhá
FBMI ČVUT aktualita

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář

„BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK V KLADNĚ“ Setkání se studenty a zaměstnanci u příležitosti 3. výročí založení fakulty který se uskuteční dne 27. května 2008 od 15:30 do 16:45 hod. ...
FBMI ČVUT aktualita

Informace k provozu menzy

Informace pro studenty a zaměstnance o provozu menzy
FBMI ČVUT aktualita

Výsledky voleb do AS FBMI

Výsledky voleb do AS FBMI jsou k dispozici na stránkách senátu http://www.fbmi.cvut.cz/akademicky-senat/ a také na nástěnce AS FBMI v 6.patře. Novým senátorům gratulujeme, ostatním kandidátům děkujeme! Dík patří také všem členům akademické obce, kteří se voleb zúčastnili.