Partnerské školy - Erasmus+

BELGIE - Ghent University - spolupracující pracoviště: Cardiovascular Mechanics and Biofluid Dynamics Research Group (Prof. Patrick  Segers Civ Eng, Ph.D. vedoucí oddělení)

  - Hasselt University - spolupráce s výzkumnou skupinou "Materials  Physics" (prof. Miloš Nesládek)


 

FINSKO - Helsinky Metropolia University of Applied Sciences

   - University of Oulu - spolupracující pracoviště Department of Medical Technology (Prof. Timo Jämsä, vedoucí katedry)


 

FRANCIE  - Université de Franche-Comté Besancon - spolupráce s ISIFC - Institut Supérior D´Ingénieurs de Francé-Comté (Jan-Marie Crolet, Directeur adjoint Recherche at international)

               - Ecole d´ingénieurs - ECE Paris - nová smlouva 2015-2020 !!

               - Universite D´Angers ve Francii - NOVÁ SMLOUVA - NOVÁ smlouva 2015-2020


 

HOLANSKO - Universiteit van Amsterdam - spolupráce s Faculty of Science (kontaktní osoba Joke Hendriks)

        - University of Groningen  - spolupráce s Department of Biomedical Engineering (kontaktní osoba Dr. Tjar Koiter)

        - University of Twente 


 

IRSKO - Trinity College Dublin - The University of Dublin - spolupráce s Trinity Centre for Bioengineering (TCBE - kontaktní osoba Prof. Richard Reilly - Director of Trinity Centre of Bioengineering)


ITÁLIE - Universitá degli Study di Milano-Bicocca - NOVÁ SMLOUVA pro Optiky


 

NĚMECKO - Hochschule Furtwangen University  - spolupráce s Faculty of Mechanical a Medical Engineering and Medicala and Life Sciences - kontaktní osoba na FBMI prof. Roubík

 

POLSKO - Politechnika Ślaska w Gliwicach - spolupráce s Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science ( Prof. dr hab. inž. Ewaryst Tkacz)  


 

RUMUNSKO  - Universitatea de Medicina si Farmacie"Gr.T.Pop" Iasi - kontaktní pracovníci: Conf. dr. Dan Zaharia, děkan; Conf. dr. ing. Radu Ciorap, proděkanSLOVENSKO - Technická Universita v Košiciach 
- spolupráce s Katedra biomedicínského inžinierstva, automatizácie a merania (Prof, Ing. Jozef Živčák, Ph. D., proděkan, vedoucí katedry)

          - Žilinská univerzita - NOVÁ SMLOUVA - spolupráce s Fakultou špeciálného inžinierstva (kontaktní osoba Doc. Ing. Tomáš Loveček, Ph.D., proděkan pro rozvoj a zahraniční styky)


   

VELKÁ BRITÁNIE - SKOTSKO - University of Strathclyde - spolupracující pracoviště: Department of Physics (prof. David Birch, vedoucí oddělení, prof. Olaf Rolinski, zástupce vedoucího)