Referát pro zahraniční styky

Informace o vědě a výzkumu zde.

Informace o zahraničních stycích zde.

 

Proděkan zahraniční styky a PR:

prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

e-mail: roubik@fbmi.cvut.cz

tel: +420 224358498, místnost: B 105

 

Referát pro zahraniční styky:

Ing. Lucie Kulhánková

- koordinátor programu Erasmus+
- koordinátor pro přijiždějící výměnné studenty
 

tel: +420 224 358 493

email: kulhankova@fbmi.cvut.cz

místnost: B-506

Úřední hodiny

Pondělí: 09:30 – 11:00  
Úterý: - 13:30 – 15:00
Středa: 09:30 – 11:00  
Čtvrtek: -  
Pátek: -  

 

Změny v úředních hodinách:

16. 10. 2017 (Rozprava k OS KBI)

17 - 19. 10. 2017 (Promoce v Betlémské kapli)

20. 10. 2017 (Veletrh programu ERASMUS+ v Praze)

24. 10. 2017 (porada proděkanů pro ZS v Praze)

24. 11. 2017 (Den otevřených dveří)