Studijní oddělení

 

Kontakt:

Studijní oddělení:

Budova "Kokos"- náměstí Sítná 3105, 272 01 Kladno

Budova "Kasárna" - Sportovců 2311, 272 01 Kladno

 

Studijní referentky:

Bc. Veronika Jirotková, veronika.jirotkova@fbmi.cvut.cz, tel: 2 2435 8497 (Kokos), 2 2435 9702 (Kasárna)

Monika Menclová, monika.menclova@fbmi.cvut.cz, tel:  2 2435 8473 (Kokos), 2 2435 9702 (Kasárna)

 

 

Vedoucí studijního oddělení  FBMI:

Mgr. Dana Braunová, braundan@fbmi.cvut.cz, tel: 2 2435 8459 (Kokos)

   

  Úřední hodiny v období výuky ZS 1.10. 2017 - 14. 1. 2018
 


28. 11. - 4. 12. 2017 nepřítomna Menclová (dovolená)

1. 12. a 8. 12. 2017 úřední hodiny zrušeny (školení v Praze)

  11. 12. 2017 - 2. 1. 2018 úřední hodiny zrušeny (stěhování a Vánoce)
     
PO ---------- 13 - 15 Kokos m. č. 606
ÚT 8 - 11 Kasárna m. č. 108 pouze první dva týdny semestru ----------
ST 9 - 11 Kokos m. č. 606 13 - 15 Kokos m. č. 606
ČT 9 - 11 Kokos m. č. 606 13:30 - 15:30 Kasárna m. č. 108 pouze první dva týdny semestru
8  -  9 Kasárna m. č. 108 pouze pro kombinované studium a pouze první dva týdny semestru  
   8  -  9 Kokos m. č. 606  pouze pro kombinované studium ----------
     
     
     
  Úřední hodiny ve zkouškovém  období  15. 1. 2018 - 18. 2. 2018
 

29. 1.  - 2. 2. 2018 nepřítomna Bc. Jirotková (dovolená)

9. 2. 2018 úřední hodiny zrušeny (Den otevřených dveří)

     
  Pouze v Kokosu místnost č. 606  
PO ---------- 13 - 15
ÚT ---------- ----------
ST 9 - 11 13 - 15
ČT 9 - 11 ----------
---------- ----------
     
     
  Úřední hodiny v období výuky LS OO a SVZ 19. 2. 2018 - 29. 4. 2018
     
     
PO ---------- 13 - 15 Kokos m. č. 606
ÚT 8 - 11 Kasárna m. č. 108 pouze první dva týdny semestru ----------
ST 9 - 11 Kokos m. č. 606 13 - 15 Kokos m. č. 606
ČT 9 - 11 Kokos m. č. 606 13:30 - 15:30 Kasárna m. č. 108 pouze první dva týdny semestru
8  -  9 Kasárna m. č. 108 pouze pro kombinované studium  a pouze první dva týdny semestru  
   8  -  9 Kokos m. č. 606  pouze pro kombinované studium ----------
     
     
     
     
  Úřední hodiny v období  30.4. 2018 - 1. 7. 2018
  16. 5.  2018 úřední hodiny zrušeny (Rektorský den)
  18. - 29. 6.  2018 úřední hodiny zrušeny (přijímací řízení)
     
  Pouze v Kokosu místnost č. 606  
PO ---------- 13 - 15
ÚT ---------- ----------
ST 9 - 11 13 - 15
ČT 9 - 11 ----------
---------- ----------
     
     
  Úřední hodiny v období letních prázdnin 2.7. 2018 - 2. 9. 2018
     
  Pouze v Kokosu místnost č. 606  
PO ---------- ----------
ÚT 9 - 11 ----------
ST 9 - 11 ----------
ČT ---------- ----------
---------- ----------
     
     
  Úřední hodiny v období 3. 9. 2018 - 30. 9. 2018
     
  Pouze v Kokosu místnost č. 606  
PO ---------- 13 - 15
ÚT ---------- ----------
ST 9 - 11 13 - 15
ČT 9 - 11 ----------
---------- ----------
     

 

Rozdělení studentů a oborů v akademickém roce  2017/2018:

Bc. Veronika Jirotková:

Studijní bakalářské obory: 

Biomedicínský technik
Biomedical Technician (aj)
Biomedicínská informatika
Optika a optometrie
Plánování a řízení krizových situací
Informační a komunikační technologie v lékařství
 
 

Navazující magisterské studijní obory:

Civilní nouzové plánování

Biomedicínský inženýr
Biomedical Engineering (aj)

 

Monika Menclová:

Studijní bakalářské obory: 

Fyzioterapie
Radiologický asistent
Zdravotnický záchranář
Zdravotní laborant
 
 
 

Navazující magisterské studijní obory:

Systémová integrace procesů ve zdravotnictví 
Přístroje a metody pro biomedicínu

Instruments and Methods for Biomedicine (aj)
Systematic Integration of Processes in Health Service (aj)