K All
Kulhánková Lucie Ing. Email: kulhankova@fbmi.cvut.cz
Pracoviště: 17112 - Katedra biomedicínské informatiky Telefon: 224 358 493
sekretariát katedry Místnost: B506