Č.j.: 126/17/17911

 

Časový plán akademického roku 2017/2018 pro  Fakultu biomedicínského inženýrství

 

 

Začátek akademického roku 2017/2018:

1. 10. 2017

 

Konec akademického roku 2017/2018:

30. 9. 2018

 

 

 

 

Zápisy do zimního semestru 2017/2018:

11. 7. 2017 – 15. 9. 2017

 

 

 

 

Zimní semestr – výuka (platí i pro studijní obory s prodlouženým zkouškovým obdobím):

  2. 10. 2017 - 14. 1. 2018

14 týdnů

Zimní prázdniny:

23. 12. 2017 -  1. 1. 2018

 

Zimní semestr – výuka v aj a rj:

  2. 10. 2017 - 22. 12. 2017

 

Zimní prázdniny – výuka v aj a rj:

23. 12. 2017 – 14. 1. 2018

 

Zkouškové období:

   15. 1. 2018 -   16. 2. 2018

  5 týdnů

Prodloužené zkouškové období pro obory kombinované formy studia (BMT, BMI, PŘKS, SIPZ, CNP) a BSO ZZ a 3. ročník BSO FZT:

19. 2. 2018 – 2. 3. 2018

 2 týdny

Imatrikulace (pouze pro bakalářské studijní obory v prezenční formě v čj):

17. 10. 2017 (hodina dle vyhlášky pro jednotlivé obory)

 

Povinná odborná praxe pro 3. ročník BSO FZT:

11. 12. 2017 – 26. 1. 2018

 

Povinná odborná praxe pro 1. ročník BSO ZZ:

18. 9. 2017 – 22. 9. 2017

15. 1.2018 – 19. 1. 2018

 

Povinná odborná praxe pro 2. ročník BSO ZZ:

11. 12. 2017 – 19. 1. 2018

 

Povinná odborná praxe pro 3. ročník BSO ZZ:

11. 12. 2017 – 19. 1. 2018

 

Akce pro studenty 1. ročníků (tzv. Prvák párty, v uvedený den je od 18:00 hod. vyhlášeno Děkanské volno):

11. 10. 2017

 

Setkání se studenty v rámci vyhodnocení studentské ankety (vždy v 9. / lichém týdnu v Út, od 18:00 hodin vyhlášeno Děkanské volno):

28. 11. 2017

 

Realizace studentské ankety:

15. 1. 2018 – 2. 3. 2018

 

Státní svátky (výuka odpadá):

17. 11. 2017 (Pá), 1. 1. 2018 (Po)

 

 

 

 

Zápisy do letního semestru 2017/2018 prezenční studium:

16. 1. 2018 – 16. 2. 2018

 

Zápisy do letního semestru 2017/2018 kombinované studium a BSO ZZ a 3. ročník FZT:

16. 1. 2018 – 2. 3. 2018

 

 

 

 

Letní semestr – výuka (platí i pro studijní obory s prodlouženým zkouškovým obdobím):

19. 2. 2018 - 27. 5. 2018

14 týdnů

Zkouškové období (1. část):

28. 5. 2018 -  1. 7. 2018

  5 týdnů

Zkouškové období pro BSO FZT, RA, ZZ, ZL, PŘKS a NMSO CNP:

30. 4. 2018 -  1. 7. 2018

  9 týdnů

Zkouškové období (2. část):

  3. 9. 2018 - 7. 9. 2018

 1 týden

Odborné kurzy a povinné odborné praxe pro 1. ročníky NMSO CNP a BSO ZL:

  7. 5. 2018 - 14. 9. 2018

 

Povinné odborné praxe pro 1. a 2. ročníky BSO  FZT, RA, ZZ, PŘKS a 2. ročník BSO ZL:

30. 4. 2018 - 14. 9. 2018

 

Povinné odborné praxe pro 3. ročníky BSO RA, ZZ, ZL:

19. 2. 2018 - 27. 4. 2018

 

Povinná odborná praxe pro 3. ročník BSO FZT:

19. 2. 2018 - 11. 5. 2018

 

Prodloužené zkouškové období pouze pro BSO FZT, RA, ZZ, ZL, PŘKS a pro kombinovanou formu studia BSO BMT, BMI, PŘKS a NMSO SIPZ, CNP:

10. 9. 2018 - 14. 9. 2018

 1 týden

Setkání se studenty v rámci vyhodnocení studentské ankety (vždy v 9. / lichém týdnu v Út, od 18:00 hodin vyhlášeno Děkanské volno):

17. 4. 2018

 

Realizace studentské ankety:

  30. 4. 2018 – 14. 9. 2018

 

Státní svátky (výuka odpadá):

30. 3. 2018 (Pá), 2. 4. 2018 (Po), 1. 5. 2018 (Út), 8. 5. 2018 (Út)

 

 

Rektorský den:

16. 5. 2018 (St)

 

Náhradní výuka:

Čt 3. 5. 2018 se učí jako v Út liché

 

Letní prázdniny:

2. 7. 2018 - 2. 9. 2018

 

 

 

Státní závěrečné zkoušky:

 

Odevzdání přihlášky k SZZ v KOS:

do 16. 2. 2018

Odevzdání přihlášky k SZZ v KOS – kombinovaná forma studia a BSO ZZ a FZT:

do 2. 3. 2018

 

 

Odevzdání Bakalářské práce/Diplomové práce:

(platí i pro přepracované, doplněné či nové BP/DP z neúspěšných SZZ v akademickém roce 2016/2017):

do 18. 5. 2018

Uzavření všech studijních povinností k SZZ a studijního plánu v KOS pro BSO FZT, RA, ZZ, ZL,  PŘKS a NMSO CNP:

do 30. 5. 2018

Uzavření všech studijních povinností k SZZ a studijního plánu v KOS pro ostatní BSO i NMSO obory (než výše jmenované):

do 7. 6. 2018

Státní závěrečné zkoušky -  praktická část - pouze pro BSO FZT:

 4. 6. 2018 – 15. 6. 2018

Státní závěrečné zkoušky pro BSO RA, ZZ, ZL, PŘKS

 4. 6. 2018 – 22. 6. 2018

Státní závěrečné zkoušky pro NMSO CNP

 4. 6. 2018 – 29. 6. 2018

Státní závěrečné zkoušky - ústní část - pouze pro BSO FZT:

11. 6. 2018 – 22. 6. 2018

Státní závěrečné zkoušky pro ostatní BSO (než výše vyjmenované):

11. 6. 2018 -  22. 6. 2018

Státní závěrečné zkoušky pro ostatní NMSO (než výše vyjmenované):

18. 6. 2018 -  29. 6. 2018

 

 

Uzavření všech studijních povinností k SZZ a studijního plánu v KOS:

do 29. 8. 2018

Odevzdání Bakalářské práce/Diplomové práce:

(platí i pro přepracované, doplněné či nové BP/DP z neúspěšných SZZ v červnu 2018):

do 17. 8. 2018

Opravné státní závěrečné zkoušky -  praktická část - pouze pro BSO FZT:

3. 9. 2018 – 14. 9. 2018

Opravné státní závěrečné zkoušky - ústní část - pouze pro BSO FZT:

10. 9. 2018 – 21. 9. 2018

Opravné státní závěrečné zkoušky:

10. 9. 2018 – 21. 9. 2018

 

 

Promoce:

16. - 18. 10. 2018

 

 

Den otevřených dveří:

24. 11. 2017 a 9. 2. 2018

 

 

 

 

Přijímací řízení:

 

Podání přihlášek k přijímacímu řízení do BSP a NMSP 2018/2019:

do 31. 3. 2018

Přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do BSP pro ak. rok 2018/2019:

18. 6. 2018 -  22. 6. 2018

Přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do NMSP pro ak. rok 2018/2019:

25. 6. 2018 – 29. 6. 2018

 

 

Podání přihlášek k přijímacímu řízení do BSP a NMSP v aj a rj 2018/2019:

do 31. 3. 2018

Přijímací pohovory k přijímacímu řízení do BSP a NMSP v aj a rj 2018/2019:

23. 4. 2018 – 27. 4. 2018 a 14. 5. 2018 – 18. 5. 2018

 

 

Podání přihlášek k přijímacímu řízení do DSP BMKT pro termín nástupu 1. 3. 2018:

do 12. 1. 2018

Přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do DSP BMKT pro termín nástupu 1. 3. 2018:

12. 2. 2018 -  16. 2. 2018

 

 

Podání přihlášek k přijímacímu řízení do DSP BMKT pro termín nástupu 1. 10. 2018:

do 25. 5. 2018

Přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do DSP BMKT pro termín nástupu 1. 10. 2018:

11. 6. 2018 -  2. 7. 2018

Podání přihlášek k přijímacímu řízení do DSP OO pro termín nástupu 1. 10. 2018:

do 31. 5. 2018

Přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení do DSP OO pro termín nástupu 1. 10. 2018:

28. 6. 2018 – 4. 7. 2018

 

 

prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.

děkan FBMI ČVUT

 

Schváleno Akademickým senátem FBMI ČVUT dne 14. 2. 2017

Vyhlášeno dne 21. 2. 2017

 

Vysvětlivky zkratek:

aj: anglický jazyk

rj: ruský jazyk

čj: český jazyk

BMT: Biomedicínský technik

BMI: Biomedicínská informatika

PŘKS: Plánování a řízení krizových situací

SIPZ: Systémová integrace procesů ve zdravotnictví

CNP: Civilní nouzové plánování

ZZ: Zdravotnický záchranář

FZT: Fyzioterapie

RA: Radiologický asistent

ZL: Zdravotní laborant

BSO: bakalářský studijní obor

NMSO: navazující magisterský studijní obor

SZZ: státní závěrečná zkouška

KOS: informační systém Komponenta studium

BP: Bakalářská práce

DP: Diplomová práce

BSP: bakalářský studijní program

NMSP: navazující magisterský studijní program

DSP: doktorský studijní program

BMKT: Biomedicínská a klinická technika

OO: Ochrana obyvatelstva