RPAPS 2018

Dovolujeme si zveřejnit projekty IP RPAPS pro rok 2018 určené hodnotící komisí a panem děkanem k financování.viz.příloha