Prof. Jozef Rosina, děkan FBMI, oceněn Felberovou medailí ČVUT

Vědecká rada ČVUT na svém zasedání dne 24. května 2016 rozhodla o udělení prof. MUDr. Jozefu Rosinovi, Ph.D., Felberovy medaile I. stupně.
Felberova medaile je nejvyšším oceněním Univerzity a uděluje se osobnostem za významnou pedagogickou a vědeckou činnost spojenou s ČVUT.
Prof. Rosina převezme medaili 14. června 2016 v 9,30 hod. v Betlémské kapli.

Blahopřejeme k významnému ocenění.