Ochrana zdravotnických dat proti hackerskému útoku

Kurz určený pro lékaře všech specializací a odborníky v nelékařských zdravotnických oborech. Akce je garantována Českou lékařskou komorou pod číslem 46727, číslo akreditace 0004/16/2006 (ohodnocena 6 kredity).
Termín: 9. června 2017 od 9:00 do 16:00 hodin
Více informací najdete zde.