DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Fakultě biomedicínského inženýrství – 9. 2. 2018

Zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, který se uskuteční v pátek 9. února 2018.

V 11. hod. jste zváni na přednášku o možnostech studia na FBMI.

Po skončení přednášky vám zodpovíme veškeré vaše dotazy, k dispozici budou materiály týkající se jednotlivých studijních oborů a podmínek přijetí. Budete si moci prohlédnout i špičkové laboratoře a experimenty.

Místo konání: FBMI, ul. Sportovců 2311, Kladno