Symposium k oční optice

V sobotu 3. října 2009 se na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze uskuteční celodenní odborné symposium Academy for Eyecare ExcellenceTM pořádané firmou CIBA VISION ve spolupráci s FBMI ČVUT. Akce je zaměřena na vzdělávání v oblasti oční optiky, optometrie a kontaktních čoček a je určena zejména odborníkům a obchodníkům z dané oblasti, ale i studentům studijního oboru Optika a optometrie.

Optika a optometrie je totiž jedním z nových studijních oborů, které je na fakultě možné studovat od právě zahájeného akademického roku. V průběhu třech let si studenti osvojí vědomosti a praktické dovednosti z oblasti optiky, optometrie, oftalmologie a dalších souvisejících oborů, seznámí se s principy podnikání, vedením optické provozovny i právními a ekonomickými předpisy. Uplatnění pak najdou především přímo v praxi, tedy na zdravotnických pracovištích, v provozovnách oční optiky či ve výrobních a obchodních společnostech, budou mít ale také možnost pokračovat ve studiu na kterékoliv fakultě s navazujícím akreditovaným magisterským oborem. 
 
 
---------------------------------------------------------------------
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze se sídlem v Kladně je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a současně jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji. Založena byla před pěti lety a v současné době na ní studuje na 750 studentů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu.

Bližší informace naleznete na www.fbmi.cvut.cz
nebo kontaktujte pr@fbmi.cvut.cz