Roboruk slavil úspěch v Plzni

Na čtvrtém ročníku festivalu vědy „Noc vědců 2009“, který se konal v pátek 25. září 2009 v Plzni, upoutal pozornost přítomných projekt Roboruk z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze umožňující řízení pohybu robotické ruky pomocí signálů získaných z reakcí svalů.

Jak nám prozradil vedoucí katedry biomedicínské informatiky Ing. Zoltán Szabó, zařízení s tímto technickým řešením půjde využít například jako pomocná ruka u lůžka pacienta nebo vlastní polohovací lůžko pacienta. Význam bude mít i v rehabilitační medicíně zejména u dětí k trénování koordinace a posilování svalů formou hry, přičemž dosažený pokrok bude možno objektivně vyhodnocovat.

Účastníci festivalu si Roboruk mohli vyzkoušet formou hry, jejímž  cílem bylo porazit figurky jedné barvy v dosahu robotické paže. Názorně se tak přesvědčili, jak a kolik svalů dokáží současně koordinovaně ovládat. 


---------------------------------------------------------------------
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze se sídlem v Kladně je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a současně jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji. Založena byla před pěti lety a v současné době na ní studuje na 750 studentů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu.

Bližší informace naleznete na www.fbmi.cvut.cz
nebo kontaktujte pr@fbmi.cvut.cz