Realizace projektu „Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství II.“ odstartována