Poslední šance pro uchazeče o studium

Nevyšly vám přijímačky a nedostali jste se na vysokou školu? Zajímáte se o medicínu a současně o techniku? Právě pro vás existuje řešení v podobě studia na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, která nyní vyhlásila přijímací řízení pro tři zcela nové studijní bakalářské obory. Na podání přihlášky vám však zbývá pouze týden, na fakultu ji totiž musíte doručit nejpozději 11. srpna 2009.

Pokud si nejste jisti, co si máte pod pojmem biomedicínské inženýrství představit, pak vězte, že se jedná o interdisciplinární profesní a vědecký obor, který využívá a spojuje inženýrské, fyzikální, matematické i biologické zkušenosti a dovednosti pro řešení praktických otázek medicíny a různých dalších odvětví biologie, jako je ekologie či genetika.

Prvním ze tří nově otevíraných oborů je „Biomedicínská informatika“, jež se bude studovat v rámci stávajícího programu Biomedicínská a klinická technika. Studenty bude připravovat k získání teoretických znalostí a praktických dovedností nutných k samostatné práci v oboru biomedicínské informatiky. Absolventi najdou široké uplatnění zejména jako odborníci ve zdravotnických zařízeních, ale i jako vědecko-výzkumní a řídicí pracovníci ve zdravotnictví v oblasti zdravotnických informačních systémů, telemedicíny, ve výzkumných ústavech i u firem zabývajících se vývojem a prodejem zdravotnických systémů, výrobou a distribucí zdravotnické techniky a softwarem pro zdravotnictví.

Dalšími dvěma obory jsou „Fyzioterapie“ a „Radiologický asistent“, jež jsou součástí nového studijního programu Specializace ve zdravotnictví. Zatímco „Fyzioterapie“ bude vychovávat specialisty pro léčbu funkčních poruch pohybového aparátu s využitím všech anatomických a fyziologických poznatků stavby a funkce pohybového aparátu, druhý obor, „Radiologický asistent“, připraví odborníky pro činnost v rámci ošetřovatelské péče v souvislosti s aplikací lékařského ozáření na úsecích radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny, kde je využívána nejmodernější technika, a dále pro spolupráci s lékařem v rámci diagnostické a léčebné péče a dalších činnostech souvisejících s radiační ochranou.

Současně se otevírá i druhé kolo podávání přihlášek do bakalářského studijního oboru „Biomedicínský technik“ a do magisterských oborů "Přístroje a metody pro biomedicínu" a "Systémová integrace procesů ve zdravotnictví".

---------------------------------------------------------------------
Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a současně jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji. Založena byla před čtyřmi lety a v současné době na ní studuje na 600 studentů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu.

Bližší informace naleznete na www.fbmi.cvut.cz
nebo kontaktujte pr@fbmi.cvut.cz