Nové studijní obory na FBMI ČVUT

Fakulta biomedicínského inženýrství v Kladně je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického
v Praze a současně jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji. Založena byla před čtyřmi lety a v současné době na ní studuje téměř 600 studentů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu.

K stávajícím bakalářským oborům „Biomedicínský technik“ a „Optika a optometrie“ přibudou na základě rozhodnutí akreditační komise MŠMT ČR z minulých dnů již od letošního akademického roku další tři studijní obory. V rámci stávajícího programu Biomedicínská a klinická technika ke dvěma výše jmenovaným přibude obor „Biomedicínská informatika“. Tento obor bude připravovat studenty k získání teoretických znalostí a praktických dovedností nutných
k samostatné práci v oboru biomedicínské informatiky. Absolventi najdou široké uplatnění zejména jako vědecko-výzkumní a řídicí pracovníci ve zdravotnictví v oblasti zdravotnických informačních systémů, telemedicíny, ve výzkumných ústavech i u firem zabývajících se vývojem a prodejem zdravotnických systémů, výrobou a distribucí zdravotnické techniky a softwarem pro zdravotnictví.
Na FBMI ČVUT i na univerzitě přibude nový studijní program Specializace ve zdravotnictví  se dvěma obory – „Fyzioterapií“ a „Radiologickým asistentem“. Zatímco první bude vychovávat specialisty pro léčbu funkčních poruch pohybového aparátu s využitím všech anatomických a fyziologických poznatků stavby a funkce pohybového aparátu, druhý obor, „Radiologický asistent“, připraví odborníky pro činnost v rámci ošetřovatelské péče v souvislosti s aplikací lékařského ozáření na úsecích radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny, kde je využívána nejmodernější technika, a dále pro spolupráci s lékařem v rámci diagnostické a léčebné péče a dalších činnostech souvisejících s radiační ochranou.
Rozšíření nabídky studijních programů a oborů na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT ukazuje význam, který je v současné době spojován s biomedicínským inženýrstvím jako jedním z nejprogresivnějších a nejdynamičtěji rostoucích technických oborů. Studium na FBMI ČVUT integruje v sobě poznatky teoretické a klinické medicíny s poznatky materiálového inženýrství, přístrojové techniky, přírodních věd, či informačních a komunikačních technologií.

Přijímací řízení ke studiu všech tří nových oborů bude vypsáno ještě v červnu a přihlášky se budou přijímat téměř do poloviny srpna. Současně bude otevřeno i druhé kolo podávání přihlášek do bakalářského studijního oboru „Biomedicínský technik“.

Více informací získáte na www.fbmi.cvut.cz.