Pozvánka na Setkání vedení fakulty se studenty

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom Vás jménem Fakultního klubu BION a SVALu pozvali na Setkání vedení fakulty se studenty v rámci vyhodnocení studentské ankety za LS 2016/2017 a následnou Vertikálně dislokační párty. Akce se uskuteční 28. 11. 2016 od 18:00. Začínat budeme ve velkém přednáškovém sále C-1 na Kokosu, kde proběhne vyhodnocení ankety a také se přečtou dotazy směřované na fakultu a menzu. Následně se studenti rozejdou na diskusi s garanty oborů. Večer bude završen neoficiální částí s názvem Vertikálně dislokační párty. Máme připraven i doprovodný program a několik her.

Při stěhování je vhodné dodržovat BOZP a dress code doplnit o vhodné ochranné pomůcky. :-)

S přáním krásného dne
SVAL