Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

Studenti FBMI druzí v soutěži IQRF Hackathon

Ve dnech 15.–16. 11. 2016 se na Smíchovské střední průmyslové škole v Praze konal IQRF IoT Hackaton, kde byly k vidění technologie využívané v oblasti Internetu věcí. Po úvodních přednáškách, kde byly vysvětleny základy jednotlivých technologií, proběhly workshopy, na nichž si studenti vyslechli více podrobností, mohli se lektorů ptát na nejasnosti a více se s těmito IoT technologiemi seznámit. Na závěr prvního dne byla vyhlášena soutěž družstev.  Studenti_BI.JPG Studenti_BI2.JPG ...
FBMI ČVUT aktualita

Absolventi studijního programu Ochrana obyvatelstva na besedě se studenty

29. 11. 2016 jsme měli možnost přivítat na FBMI úspěšné absolventy studijního programu Ochrana obyvatelstva. Absolventi přišli pobesedovat s našimi současnými studenty, zejména s těmi, které za chvíli čeká důležitý krok – státní závěrečné zkoušky. Každý absolvent přišel se svým osobním příběhem, zkušenostmi a radami, jak uspět v kariérním životě. Jsme rádi, že měla tato událost úspěch a setkala se zájmem studentů. Těšíme se na další spolupráci a zapojení našich absolventů do života fakulty. b.jpg b2.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

Obhajoba habilitační práce

Ve středu 7. 12. 2016 od 14 hodin se ve velkém sále Fakulty biomedicínského inženýrství uskuteční veřejná obhajoba habilitační práce Dr.-Ing. Jana Vrby, M.Sc. z katedry biomedicínské techniky.
FBMI ČVUT aktualita

Čestné uznání ministra zdravotnictví pro projekt FBMI

Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví byl projekt Nanovlákenné nosiče s řízeným uvolňováním léčiv pro regeneraci osteochondrálních defektů jehož řešitelem byl prof. RNDr. Evžen Amler, CSc., vyhodnocen jako jeden z projektů, kterým bude uděleno Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2016. Slavnostní předání ocenění proběhne dne 15. 12. 2016 v prostorách Lobkowiczkého paláce v areálu Pražského hradu.