Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

Studenti ČVUT FBMI na cvičení Engineer Rescuers 2016

Studenti ČVUT FBMI se zúčastnili mezinárodního vojenského cvičení  Engineer Rescuers 2016 ve Vyškově. Studenti programu Ochrana obyvatelstva působili na cvičení s civilní krizovou tematikou jako součást rozehry krizových situací, konkrétně jako starostové, novináři, příslušníci správy povodí a také jako figuranti povodní postižených osob.V rámci pětidenního cvičení se studenti seznámili se způsobem práce  operačního štábu AČR  a navštívíli všechna místa rozeher krizových situací. IMGP8477.JPG IMGP8526.JPG IMGP8694.JPG ...
FBMI ČVUT aktualita

Inaugurace nového děkana Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT

Akademický senát Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze na svém jednání dne 23. května 2016 zvolil kandidátem na děkana FBMI v tajném hlasování pro funkční období 2016-2020 prof. MUDr. Ivana Dylevského, DrSc. Dne 1. 8. 2016 byl prof. Dylevský jmenován do funkce děkana FBMI rektorem ČVUT v Praze prof. Ing. Petrem Konvalinkou, CSc. s účinností od 19. 9.2016. Slavnostní inaugurace děkana prof. MUDr. Ivana Dylevského, DrSc. se uskuteční 19. října 2016 v Betlémské kapli.
FBMI ČVUT aktualita

Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR a FBMI ČVUT podepsána

29. srpna 2016 podepsali generální ředitel Hasičského záchranného sboru genmjr. Ing. Drahoslav Ryba a děkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., dohodu o spolupráci mezi MV-GŘ HZS ČR a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. Cílem této pro FBMI významné dohody je napomáhat rozvoji společných výukových, vzdělávacích, výzkumných, publikačních a dalších studiu prospěšných aktivit v oblasti studijního programu Ochrana obyvatelstva. P8296762.jpg P8296768.jpg ...