Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

! Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT má nového kandidáta na děkana

Akademický senát Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT volil na svém jednání dne 23. května 2016 kandidáta na děkana FBMI. V tajném hlasování byl zvolen kandidátem na děkana pro funkční období 20016 – 2020 prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. dylevský 2.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

! Volby děkana FBMI na období 2016-2020

AS FBMI vyhlašuje volby děkana ČVUT Fakulty biomedicínského inženýrství na funkční období 2016-2020: Výsledky voleb Harmonogram voleb Volební komise CV_doc. Ing. Frantisek Dohnal, CSc..pdf CV_prof. MUDr. Ivan Dylevsky, DrSc.pdf volebni program_prof. MUDr. Ivan Dylevsky, DrSc..pdf volebni program_doc. Ing. Frantisek Dohnal, CSc..pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

! Zúčastněte se BĚHU MÍRU KLADNO - LIDICE - 18. 6.

Běh se koná pod záštitou děkana FBMI ČVUT Kladno, prof. MUDr. Jozefa Rosiny, Ph.D. 18. června 2016. Start závodu - v 10:30 h; u gymnázia Edvarda Beneše, Kladno Přihlášky zasílejte na e-mail na adresu: kladnolidice2016@seznam.cz nebo prostřednictvím SMS na číslo: 602 305 225 poster_Beh-Lidice(2016).jpg KLADNO - LIDICE_FINAL-01.png ...
FBMI ČVUT aktualita

Prestižní cenu Johna H. Emersona získal doktorand FBMI

Doktorand KBT a člen ventilačního týmu Ing. Václav Ort získal cenu Johna H. Emersona – prestižní ocenění za přínos k rozvoji metod a technického zajištění umělé plicní ventilace. Cenu získal v Salt Lake City, Utah, USA. Cena se uděluje jednomu vědecko-výzkumnému pracovníkovi ročně. Václav Ort získal 19. cenu v pořadí. Zajímavostí je, že z 19 doposud udělených cen putovaly již 4 do České republiky. Z nich 3 ceny doputovaly právě na KBT FBMI. Vasek-award.jpg ...