Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na kurz „Možnosti využití robotiky v rehabilitaci“

 Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT pořádá kurz „Možnosti využití robotiky v rehabilitaci“ 22. září od 9,30 do 17 hod. (přednáškový sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2). Kurz je určen lékařům všech specializací a odborníkům v nelékařských zdravotnických oborech. Detailni__info_o_kurzu_Možnosti využití robotiky v rehabilitaci - 1.pdf ...
FBMI ČVUT aktualita

Film ČVUT v Praze „310 let lví síly“

 V letošním roce byl natočen film „310 let lví síly“ absolventkou ČVUT Veronikou Kastlovou u příležitosti výročí 310 let založení Českého vysokého učení technického v Praze.
FBMI ČVUT aktualita

ČVUT slaví 310 let od svého založení

Dne 17. ledna zahájilo ČVUT v Praze oslavy výročí 310 let od vydání císařského reskriptu, kterým 18. ledna 1707 Josef I. jednoznačně podpořil vznik inženýrské výuky. Až do září letošního roku proběhne řada kulturních, přednáškových, ale i odborných akcí, během nichž bude představena minulost i další směřování nejstarší české technické univerzity. ...